PL
| LOGIN
×
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Tekst formularza do wycięcia i dołączenia (np. w liście lub e-mailu)

Do:
FLEURS DE PARIS
Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin

faksem na nr: +49 30 120843599
lub e-mailem na adres: info@fleursdeparis.pl

Niniejszym odstępuję/odstępujemy* od zawartej przeze mnie/przez nas* umowy dotyczącej kupna następujących towarów* / dostarczenia następującej usługi*

 


Zamówionej dnia* / otrzymanej dnia*


Nazwisko odbiorcy/odbiorców


Adres odbiorcy/odbiorców


Podpis odbiorcy/odbiorców (tylko w przypadku informacji na papierze)


Data

*Niepotrzebne skreślić.


Znajdź nas na

Zapisz się

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Adres pocztowy:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.pl